Tematika

A képzés során megszerzendő ismeretek

 • matematikai statisztika,
 • metrológiai alapismeretek,
 • mérési hibák és a mérés bizonytalansága meghatározása
 • törvényes metrológia
 • nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök ellenőrzése
 • vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészítése, irányítása
 • akkreditálás folyamata
 • jártassági vizsgálatok
 • metrológiai folyamatok felügyelete, javítása, fejlesztése
 • metrológiai folyamatok minőségirányítása
 • szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmények
 • számítógéppel segített metrológia

120 óra félévenként, összesen 240 kontaktóra.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

A szakképzettség birtokában a metrológus szakmérnök/szakember képes lesz:

 • a szervezet metrológiai irányítási rendszerét az előírásoknak, követelményeknek megfelelően kialakítani, működtetni és fejleszteni,
 • a mérési eljárások kidolgozására, összetett metrológiai problémák megoldására,
 • a mérési eredmények kiértékelésére, a mérési bizonytalanság meghatározására,
 • szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmények teljesítését megtervezni, irányítani, megvalósítani és igazolni,
 • kalibrálási eljárások kidolgozására és megvalósítására,
 • kalibráló és vizsgáló laboratórium akkreditálási folyamatát irányítani,
 • az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumok vezetésére, metrológiai minősítésre,
 • munkatársainak oktatását ellátni, illetve napi munkája során összetett metrológiai problémákat tud megoldani,
 • jártassági vizsgálatok és körmérések megszervezésére, irányítására és kiértékelésére,
 • a laboratórium minőségirányítási rendszerét kialakítani, fenntartani és fejleszteni.