Oktatók

DR. DRÉGELYI-KISS ÁGOTA


okleveles vegyészmérnök, EOQ minőségügyi rendszermenedzser, hossz- és szögmérés szakterületi metrológus 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Gépgyártástechológiai Intézeti Tanszékén egyetemi docens, minőségügyi statisztikához tartozó témakörök vezető oktatója, a Metrológus Szakmérnök/Szakember képzés vezetője. Oktatási tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet az adatok alapján történő döntések fontosságára, amelyhez a szükséges statisztikai módszereket, technikákat gyakorlatok segítségével tanítja. A kísérletek tervezése és értékelése (DOE, Design of Experiments) területén elismert szakember, vállalati tréningek, valamint K+F munkák során nagy gyakorlattal rendelkezik e módszerek használatában. Számos jegyzet, folyóiratcikk szerzője, amelyekben a bonyolultabb statisztikai módszerek alkalmazása jelenik meg.

Az EOQ MNB (http://eoq.hu/) tagja 2000 óta, és a Metrológiai és Megbízhatósági Szakbizottság társelnöke. EOQ MNB „Minőségért” kitüntetésben részesült 2012-ben.

A nemzetközi IMEKO (https://www.imeko.org/) szervezetben Magyarországot képviseli a TC14 csoportban, a hosszmérések területén.

OKTATOTT TÁRGYAK: Mérési hibák és a mérés bizonytalansága; Metrológiai gyakorlatok; Számítógéppel segített metrológia

DR. GÁTI JÓZSEF

okleveles gépészmérnök, International Welding Engineer, minőség-irányítási rendszer vállalati belső auditor

Az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, az egyetemi minőségirányítási szervezet vezetője, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar c. egyetemi docense, a kötéstechnológia tárgy előadója, a nemzetközi hegesztőtechnológus és hegesztőmérnök képzés előadó oktatója. 15 könyv, 10 jegyzet (szerző, illetve társszerző) 184 szakmai publikáció, konferencia előadás és 148 ismeretterjesztő, közéleti publikáció szerzője.

A Magyar Hegesztési Egyesület elnöke, a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) delegátusa, a Magyar Hegesztési és Anyagvizsgálati Egyesülés Igazgatótanács tagja, a TÜV Rheinland InterCert Kft. Irányító Testület elnöke, a Magyar Mérnökakadémia tagja.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság minősítője, nagy gyakorlattal rendelkezik fémek és polimerek kötése, fémes és nem fémes szerkezeti anyagok (műanyagok, gumik stb.) roncsolásos és roncsolásmentes laboratóriumi és helyszíni vizsgálatai akkreditációjában.

OKTATOTT TÁRGYAK: Vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészültsége, irányítása

E-mail: gati@uni-obuda.hu

KŐSZEGI JÓZSEF

villamosmérnök, minőségügyi szakmérnök

Pályája kezdetén nyomásmérés,  térfogatmérés, mérőeszköz és szerencsejáték eszköz hitelesítés és típusvizsgálat  témákban szerzett tapasztalatokat, elsősorban törvényes metrológiai  területen. Az Országos Mérésügyi Hivatal engedélyezési, majd szerencsejáték vizsgálati osztályait vezette, ezt követően a jogutód Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságának szerencsejáték szakterületi tevékenységét irányította.  Később a hivatal Metrológiai Hatóságán töltött be különböző vezetői pozíciókat, az elektromos, hőfizikai és optikai mérések osztályát, majd a mechanikai mérések osztályát vezette. A hivatal kormányhivatalba olvadását megelőzően 2016. év végéig a Metrológiai Hatóság igazgatója volt. Vezetői feladatai mellett EOQ minőségügyi rendszermenedzseri oklevelet, különböző auditori tanúsítványokat szerzett, közigazgatási vezetőképzéseken vett részt, szakdolgozatok bírálatával, méréstechnikai jegyzetek lektorálásával, auditok és ellenőrzések lebonyolításával bővítette szakmai tapasztalatait.

2017-től a Nemzetgazdasági Minisztérium majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium kiemelt mérésügyi szakreferenseként elsősorban a mérésügyi feladatkörben eljáró kormányhivatalok szakmai irányításával és tevékenységük ellenőrzésével foglalkozik. A törvényes metrológia területén  több mint harmincéves tapasztalattal rendelkezik, számos előadást tartott minőségügyi és metrológiai témakörökben, az EOQ MNB (http://eoq.hu/) tagja.

OKTATOTT TÁRGYAK: Törvényes metrológia

E-mail:  jozsef.koszegi@itm.gov.hu 

PAULIK SZABINA

okl. gépészmérnök, okl. villamosmérnök, minőségbiztosítási szakmérnök
Az Országos Meteorológiai Szolgálat, Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ munkatársa, a Kalibráló Laboratórium, a Vizsgálólaboratórium és Jártassági Vizsgálati Iroda minőségügyi megbízottja, illetve utóbbi irodavezetője.
Az Akkreditálási Tanács szakmai bizottságai közül  a kalibrálás, jártassági vizsgálatok és referenciaanyag-gyártás szakterületeket képviselő SZBII. elnöke 2016-tól.
A Nemzeti Akkreditáló Hatóság főigazgatója által 2016-ban létrehozott Pártatlansági Tanácsadó Testületben az OMSZ képviselője.
A Magyar Szabványügyi Testület műszaki bizottságai közül az MB 701-ben és MB 707-ben az OMSZ képviselője.

OKTATOTT TÁRGYAK: Jártassági vizsgálatok, Számítógéppel segített metrológia

E-mail:  paulik.sz@met.hu 

TOMANYICZKA KÁLMÁN

a BME c. egyetemi docense, NAH vezető minősítő IR + szakmai

OKTATOTT TÁRGYAK: Metrológiai alapismeretek, Nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök ellenőrzése

DR. HANKA LÁSZLÓ

az Óbudai Egyetem adjunktusa, a Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetének Matematika, Informatika Kiemelt Szakcsoport vezetője

OKTATOTT TÁRGYAK: Matematikai statisztika

GALLA JÁNOSNÉ

az Óbudai Egyetem c. egyetemi docense, okleveles gépészmérnök

OKTATOTT TÁRGYAK: Metrológiai folyamatok felügyelete, javítása, fejlesztése; Metrológiai folyamatok minőségirányítása