Kezdőlap

 

A világpiaci versenyben, a fogyasztók érdekét is figyelembe véve a gazdaság minden területén nélkülözhetetlenek azok a szakemberek, akik ismerik és a gyakorlatban alkalmazni is tudják a metrológiával, méréstechnikával összefüggő korszerű ismereteket. A megbízható, egységes és pontos mérések növelik a bizalmat a mérési eredmények iránt, védik a vevők, fogyasztók és minden érdekelt fél érdekeit, a termékek és szolgáltatások minőségének biztosítását elősegítik, a szervezetek sikereit növelik a globális piaci versenyben.

A továbbképzés célja ezért az, hogy magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak, akik már a munkájuk során szakmai tapasztalatot szereztek. A gyakorlatorientált képzés széleskörű szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosít mindazoknak, akik ezen a területen dolgoznak.

Kinek ajánljuk?

metrológiával foglalkozó szakemberek, akkreditált laboratóriumban dolgozó, felsőoktatási végzettséggel rendelkező mérnökök, szakemberek, ipari környezetben méréstechnikával foglalkozó laboratóriumi dolgozók számára

Képzési szint: szakirányú továbbképzés

Munkarend: levelező (240 óra)

Képzés nyelve: magyar

Képzési idő: 2 félév

Képzés önköltségi díja: levelező munkarend, magyar nyelven: 250 000 Ft/félév

Tematika

A képzés során megszerzendő ismeretek

 • matematikai statisztika,
 • metrológiai alapismeretek,
 • mérési hibák és a mérés bizonytalansága meghatározása
 • törvényes metrológia
 • nem kötelező hitelesítésű mérőeszközök ellenőrzése
 • vizsgáló és kalibráló laboratóriumok felkészítése, irányítása
 • akkreditálás folyamata
 • jártassági vizsgálatok
 • metrológiai folyamatok felügyelete, javítása, fejlesztése
 • metrológiai folyamatok minőségirányítása
 • szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmények
 • számítógéppel segített metrológia

120 óra félévenként, összesen 240 kontaktóra.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák

A szakképzettség birtokában a metrológus szakmérnök/szakember képes lesz:

 • a szervezet metrológiai irányítási rendszerét az előírásoknak, követelményeknek megfelelően kialakítani, működtetni és fejleszteni,
 • a mérési eljárások kidolgozására, összetett metrológiai problémák megoldására,
 • a mérési eredmények kiértékelésére, a mérési bizonytalanság meghatározására,
 • szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmények teljesítését megtervezni, irányítani, megvalósítani és igazolni,
 • kalibrálási eljárások kidolgozására és megvalósítására,
 • kalibráló és vizsgáló laboratórium akkreditálási folyamatát irányítani,
 • az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumok vezetésére, metrológiai minősítésre,
 • munkatársainak oktatását ellátni, illetve napi munkája során összetett metrológiai problémákat tud megoldani,
 • jártassági vizsgálatok és körmérések megszervezésére, irányítására és kiértékelésére,
 • a laboratórium minőségirányítási rendszerét kialakítani, fenntartani és fejleszteni.

 

Hírek

Új SI prefixumok

Az Általános Súly és Mértékügyi Konferencia (CGPM)  a 2022. évi találkozóján elfogadott újabb SI prefixumokat. Ezidáig a 10 24. és -24. hatványáig voltak prefixumok 1991 óta. Jelenleg összesen 4 db újabb tagot határoztak meg: Forrás: https://www.bipm.org/en/cgpm-2022/resolution-3

ILAC G8 útmutató magyarul is elérhető

Megjelent az ILAC G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity magyar fordítása és hozzáférhető a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján. A metrológiában dolgozó magyar szakemberek részére fontos a magyar szakkifejezések egységes használata, és ezt erőteljesen segíti elő a magyar (és angol) nyelvű dokumentum. Az útmutatót Szabó Gábor és Váradi Tamás fordította, a magyar nyelvű …

Sikeres államvizsgát tett a MÁSODIK évfolyam

2020. július 14-15-én 19 fő Metrológus Szakmérnök, illetve Metrológus Szakember végzettséget szerzett. Az államvizsgájuk rendhagyó módon online formában történt. Büszkék vagyunk a képzés során  nyújtott kiemelkedő teljesítményükre és a záróvizsgán tanúsított felkészültségükre.  Kívánjuk, hogy a tanultakat sikerrel alkalmazzák munkájuk során és örömmel emlékezzenek a közösen töltött offline és online időre. Szeretettel gratulálunk a frissen végzett kollégáknak! …

Gyakran Ismételt Kérdések

Mennyibe kerül a képzés?

A képzés tandíja félévente 250 000 Ft. A képzés díját általában egy összegben kell kifizetni a 6. oktatási hétig, de lehetőség van részletfizetésre is. A részletfizetés során három részletben kell a tandíjat befizetni, az utolsó részlet teljesítése általában a 12. oktatási héten történik. A képzésre lehetőség van diákhitel felvételére is, amelyet a jelentkező saját maga intéz.

Milyen módon történik a tandíj befizetése?

A tandíj befizetése történhet a Cég által (átutalással, számlakérő nyilatkozattal) vagy egyéni befizetéssel Neptun Hallgatói Rendszeren keresztül (egy összegben vagy maximum három részletben átutalva félévente).

Mikor és hogyan kell jelentkezni a képzésre?

A képzésre való jelentkezési szándékot  január 30-ig kell eljuttatni Intézetünkbe elektronikus úton.

Jelentkezéshttps://bgk.uni-obuda.hu/hu/tanulmanyi-osztaly/jelentkezesi-lap-szakiranyu-tovabbkepzesre

Mi történik a képzésre történő jelentkezés után?

Jelentkezését e-mail-ben igazoljuk vissza.

Mikor indul a képzés?

A képzés minden év szeptemberében indul minimum 15 fő jelentkező esetén.

A hét melyik napján vannak az órák és milyen időtartamban?

Az órák csak pénteki napokon vannak, 9:00-16:30 között. Más napokon nem áll módunkban órát tartani.

Milyen arányban kell az órákon részt venni?

Az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (TVSZ) megfelelően kell az órákon megjelenni. Amennyiben ez problémát jelent, akkor lehetőség van Egyéni Tanrend igénylésének a TVSZ-nek megfelelően.

Milyen követelményeket kell teljesíteni a képzés során?

Félévente 14 hétig tart a szorgalmi időszak, így a tanítási időszak is. Általában félévente 3-4 tárgyból szükséges évközben megszerezni az érdemjegyet házi feladat beadásával vagy zárthelyi megírásával; valamint 3-4 tárgyból vizsgát kell tenni.

Milyen diplomát fogok kapni?

Ha az alapdiploma megnevezésében szerepel a mérnök szó, ez esetben a diploma megnevezése Metrológus Szakmérnök, egyébként (pl. bölcsész vagy gazdasági) végzettség esetén Metrológus Szakember.

Van-e eltérés a Szakmérnök és a Szakember képzések tantárgyai között?

Nincs, elnevezésében más diplomát kapnak, de az elvégzendő tananyag azonos.

Mi a képzésük specialitása?

Oktatásunk során nagy hangsúlyt fektetünk a tananyag gyakorlatorientált elsajátítására. Pl. akkreditált labor tanulmányutak, mérési bizonytalanság számításának részletei, jártassági vizsgálatok kiértékelésének gyakorlati megközelítése.

A korábban megszerzett tárgyak beszámíthatóak-e?

Mivel a Metrológus Szakmérnök/Szakember képzés szakmaspecifikus, ezért általában az alapképzésen tanult tárgyak tematikái nem fedik le a képzésünket, ezért nem fordulhat elő beszámítás.

Lehetséges halasztás a képzés során?

Igen, az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint lehetséges.